Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (DO/W/1)

  Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf
   
 2. Załączniki:
 • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym (35 mm x 45 mm)
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (jeśli posiadasz)
 • dokument podróży np. paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość (w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo)

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności (biuro 12)


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212)


Dodatkowe informacje, uwagi

Kto składa wniosek o dowód

Wniosek o dowód musi złożyć każdy, kto:

 • ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • wymienia dowód osobisty - na przykład z powodu zmiany danych osobowych.

Wniosek o dowód może złożyć każdy, kto:

 • kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,
 • jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,
 • jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:
  - dziecka do 18 roku życia (jeśli składasz w urzędzie wniosek w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym być),
  - innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Gdzie złożyć wniosek o dowód

W dowolnym urzędzie gminy - niezależnie od miejsca zameldowania. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód nie możesz osobiście udać się do urzędu. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. Skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy, a urzędnik pomoże Ci.

Jak odebrać dowód

Dowód odbierzesz w urzędzie, który przyjął Twój wniosek. Pamiętaj, że musisz odebrać dowód osobiście. Jeśli masz dotychczasowy dowód osobisty, weź go ze sobą do urzędu.

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy