herbeBOI - Gmina Dobra

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Deklaracja na podatek leśny PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Deklaracja na podatek od nieruchomości PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Deklaracja na podatek od środków transportowych PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Deklaracja na podatek rolny PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Informacja o gruntach PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Informacja o lasach PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Podanie o zwrot nadpłaty podatku PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Wniosek o nadanie numeru porządkowego GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego DODATKI MIESZKANIOWE
Wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego GOSPODARKA KOMUNALNA
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego OŚWIATA
Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy INWESTYCJE
Wniosek o wydanie dowodu osobistego WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów OCHRONA ŚRODOWISKA
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej INWESTYCJE
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ROLNICTWO
Zgłoszenie pobytu czasowego WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Zgłoszenie pobytu stałego WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Zgłoszenie szkód łowieckich w uprawach rolnych ROLNICTWO
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewu OCHRONA ŚRODOWISKA
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI