Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja na podatek leśny PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Deklaracja na podatek od nieruchomości PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Deklaracja na podatek od środków transportowych PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Deklaracja na podatek rolny PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Informacja o gruntach PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Informacja o lasach PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Podanie o zwrot nadpłaty podatku PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Wniosek o nadanie numeru porządkowego GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego GOSPODARKA KOMUNALNA
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego DODATKI MIESZKANIOWE
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego OŚWIATA
Wniosek o udzielenie dotacji dla szkół publicznych OŚWIATA
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy INWESTYCJE
Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Wniosek o wydanie dowodu osobistego URZĄD STANU CYWILNEGO I WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) URZĄD STANU CYWILNEGO I WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów OCHRONA ŚRODOWISKA
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej INWESTYCJE
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ROLNICTWO
Zgłoszenie pobytu czasowego URZĄD STANU CYWILNEGO I WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Zgłoszenie pobytu stałego URZĄD STANU CYWILNEGO I WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Zgłoszenie szkód łowieckich w uprawach rolnych ROLNICTWO
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego URZĄD STANU CYWILNEGO I WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego URZĄD STANU CYWILNEGO I WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewu OCHRONA ŚRODOWISKA
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI