Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Deklaracja na podatek rolny

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
  Pobierz deklarację w postaci pliku .pdf
   
 2. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
  Pobierz załącznik w postaci pliku .pdf
   
 3. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
  Pobierz załącznik w postaci pliku .pdf

Komórka organizacyjna

Podatki i opłaty lokalne (biuro 7)


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.)


Dodatkowe informacje, uwagi

Termin złożenia deklaracji:

do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.