Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

  Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf
  Pobierz wniosek w postaci pliku .doc

Komórka organizacyjna

Gospodarka komunalna, Inwestycje, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Ochrona środowiska (biuro 14)


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

Ustawa o rewitalizacji z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023)

Uchwała Nr XXIX/174/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017-2023