Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
  Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf
  Pobierz wniosek w postaci pliku .doc
   
 2. Załączniki:
 • zaświadczenie o dochodach netto (za miesiąc sierpień)

Komórka organizacyjna

Oświata, Dodatki Mieszkaniowe, Zarządzanie Kryzysowe (biuro nr 3)


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem tutejszego organu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie


Dodatkowe informacje, uwagi

Termin składania: od dnia 1 września do dnia 15 września.

Świadczenie jest wypłacane po wcześniejszym przedstawieniu rachunków, faktur stanowiących wydatek na cele edukacyjne.