Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

  Pobierz zgłoszenie w postaci pliku .pdf
  Pobierz zgłoszenie w postaci pliku .doc

 


Komórka organizacyjna

Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo (biuro 16)


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Do 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.)


Dodatkowe informacje, uwagi

Dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.