Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach

Pobierz wniosek (.pdf)
Pobierz wniosek (.doc)

Pobierz deklarację (.pdf)
Pobierz deklarację (.doc)
 

2. Załączniki:


Komórka organizacyjna

Oświata, Dodatki Mieszkaniowe, Zarządzanie Kryzysowe (biuro nr 3)


Opłaty

brak


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w  Szczecinie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni.