Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
  Pobierz informację w postaci pliku .pdf
   
 2. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
  Pobierz załącznik w postaci pliku .pdf
   
 3. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
  Pobierz załącznik w postaci pliku .pdf
   
 4. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
  Pobierz załącznik w postaci pliku .pdf

Komórka organizacyjna

Podatki i opłaty lokalne (biuro 7)


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).


Dodatkowe informacje, uwagi

Termin złożenia informacji:

do 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.