Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)
  Pobierz deklarację w postaci pliku .pdf
   
 2. Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)
  Pobierz załącznik w postaci pliku .pdf

Komórka organizacyjna

Podatki i opłaty lokalne (biuro 7)


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)


Dodatkowe informacje, uwagi

Termin złożenia deklaracji:

Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.