Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
  Pobierz deklarację w postaci pliku .pdf
   
 2. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
  Pobierz załącznik w postaci pliku .pdf
   
 3. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
  Pobierz załącznik w postaci pliku .pdf

Komórka organizacyjna

Podatki i opłaty lokalne (biuro 7)


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).


Dodatkowe informacje, uwagi

Termin złożenia deklaracji:

do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.