Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Pobierz deklarację w postaci pliku .pdf
  Pobierz deklarację w postaci pliku .doc

Komórka organizacyjna

Gospodarka Odpadami Komunalnymi (biuro 16)


Termin i sposób realizacji

 • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania nadanej nieruchomości odpadów komunalnych,
 • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)


Dodatkowe informacje, uwagi

Istnieje możliwość złożenia elektronicznie wypełnionej deklaracji poprzez platformę ePUAP jako załącznik .pdf (pismo ogólne do urzędu)

Adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Dobrej: /bd54vir66l/SkrytkaESP