Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości

  Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf
  Pobierz wniosek w postaci pliku .doc
   
 2. Załączniki:
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej (o ile dotyczy)
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (o ile dotyczy)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa - 17,00 zł (o ile dotyczy)

Komórka organizacyjna

Podatki i opłaty lokalne (biuro 7)


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (o niezaleganiu) - 21,00 zł

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (o zaległości) - 17,00 zł


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)