Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego

  Pobierz wniosek (.pdf)
  Pobierz wniosek (.doc)
   
 2. Załączniki:
 • kopia mapy

Komórka organizacyjna

Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo (biuro 16)


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 poz. 125 z późn. zm.)