Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Wniosek o udzielenie dotacji dla szkół publicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie dotacji dla szkół publicznych dla których gmina Dobra nie jest organem prowadzącym

Pobierz wniosek (.pdf)

Pobierz wniosek (.doc)

2. Informacja o uczniach

Pobierz informacje (.pdf)

Pobierz informacje (.doc)


Komórka organizacyjna

Oświata, Dodatki Mieszkaniowe, Zarządzanie Kryzysowe (biuro nr 3)


Opłaty

Brak


Podstawa prawna

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.)


Dodatkowe informacje, uwagi

Termin składania wniosku o udzielenie dotacji: do 30 września.

Termin składania informacji o uczniach: do 5 dnia każdego miesiąca.