Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobra

  Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf
  Pobierz wniosek w postaci pliku .doc
   
 2. Załączniki:
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (o ile dotyczy)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa - 17,00 zł (o ile dotyczy)

Komórka organizacyjna

Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo (biuro 16)


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje