Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Informacja o gruntach

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Informacja o gruntach (IR-1)
  Pobierz informację w postaci pliku .pdf
   
 2. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
  Pobierz załącznik w postaci pliku .pdf
   
 3. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
  Pobierz załącznik w postaci pliku .pdf
   
 4. Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
   Pobierz załącznik w postaci pliku .pdf

Komórka organizacyjna

Podatki i opłaty lokalne (biuro 7)


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1892 z późn. zm.).


Dodatkowe informacje, uwagi

Termin złożenia informacji:

do 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.