Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Dobra

Wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego

  Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf
  Pobierz wniosek w postaci pliku .doc

Komórka organizacyjna

Gospodarka komunalna, Inwestycje, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Ochrona środowiska (biuro 14)


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z § 20, ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr IV/28/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r., osoby, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie, umieszcza się w projektach list. Projekty list sporządza się do 30 października każdego roku. Listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego zostaną wprowadzone w formie Zarządzenia Burmistrza w terminie do 30 grudnia każdego roku, na rok następny. O kolejności umieszczenia na liście osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego decyduje ilość punktów uzyskanych w oparciu o zasady ich przyznawania. W przypadku uzyskania równej ilości punktów, o kolejności umieszczenia na liście osób uprawnionych do otrzymania mieszkania, decyduje data złożenia wniosku. Wskazanie wolnego lokalu otrzymają osoby kolejno umieszczone na liście, przy uwzględnieniu powierzchni mieszkalnej i wielkości rodziny.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.)

Uchwała nr IV/28/2003 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy.